De overgang van leidinggeven naar inspirerend beïnvloeden

 “Om gezag te krijgen, wordt deze weggegeven”. Deze uitspraak kenmerkt de nieuwe stijl van begeleiden. De teamleider/leidinggevende geeft ruimte aan de teamleden zodat zij op hun manier kunnen bijdragen aan bereiken van de resultaten en doelen.  De teamleider heeft een visie, en plaatst een punt op de horizon om richting te geven. De teamleider inspireert de teamleden zodat zij zichzelf in beweging zetten. Vanuit de passie en bevlogenheid nemen de teamleden ieder hun verantwoordelijkheid om de gezamenlijke doelen te bereiken.

 Teamleden voelen zich gewaardeerd doordat zij van waarde zijn in de organisatie. Samen met de collega’s vormt het teamlid de organisatie. Vanuit deze zienswijze is de organisatie geen statisch geheel meer maar veel meer een organisme dat leeft en beweegt. Dit betekent dat zij veel dynamischer is en zich sneller aanpast en inspeelt op de veranderende omgeving.

 Dit vraagt van de teamleider inzicht in de manier van denken en handelen. Zowel van zichzelf als van de mensen om zich heen. De teamleider weet de verschillen tussen de teamleden juist optimaal te benutten doordat hij leert effectief te communiceren en leert zijn empatisch gevoel te benutten en vergroten.

 De teamleden zijn zelf in staat om de doelen en resultaten van de organisatie te bereiken. Zij hebben ervaring, kennis en expertise in huis, zij zijn gedreven om hun vak uit te oefenen. Dit houdt natuurlijk ook in dat de teamleider een heel ander rol krijgt. Hij is een verbinder, een inspirator, een coach en hij deelt het enthousiasme met zijn teamleden in het vormgeven van hun producten of diensten.

 In deze tijd, de overgang tussen het “leidinggeven” en “inspirerend beïnvloeden”, vraagt veel van de teamleider. Deze training geeft ruime aandacht aan persoonlijk inzicht en patronen die een comfortzone maken. Daarnaast natuurlijk praktische hulpmiddelen om de teamleden de verrijken zodat zij hun motivatie (her)vinden en vasthouden.

 Leiderschap gaat gepaard met het creëren van een fundament waarbij grenzen gelden. Het principe van leidinggeven is het opzoeken van grenzen en het bewegen binnen die grenzen.

Het is de taak van de leider dat zijn teamleden zich blijven ontwikkelen. Hij is degene die conflicten in goede banen leidt en verslag doet van de ontwikkelingen. Hij geeft richting en blijft motiveren.’

 In deze nieuwe tijd “voeden” we niet meer op, door het stellen van regels hoeven we geen gezag meer op te eisen. In deze nieuwe tijd stellen we grenzen, om te waarderen en gewaardeerd te worden en houden we rekening met elkaar.

 Doelen:

 • Inspirerend leiding geven
 • Inzicht in coachen 
 • Het bevorderen van zelfstandigheid binnen het team
 • Hervinden van de passie
 • Zelf bepalen hoe je je eigen doelen kunt bereiken
 • Inzicht in de eigen leidinggevende stijl
 • Inzicht in de valkuilen van coachend leiding geven
 • Medewerkers ontwikkelen naar een taakvolwassen niveau
 • Bevorderen talent van de medewerker
 • Begeleiding van nieuwe werknemers

 Het is niet de bedoeling dat de leidinggevende opgeleid wordt tot coach! Dit is een misvatting. De leidinggevende moet bij zijn vakgebied blijven. De training is erop gericht meer rendement uit de medewerkers te halen. Het aanmoedigen, begeleiden en motiveren van de medewerker zodat deze zelfstandig kan werken en verantwoording neemt voor zijn taak. Coachen op het gebied van taak en werk dus. Niet coachen op persoonlijk vlak. Deze taak moet uit handen gegeven worden aan de professional.

 Voor wie is deze training bedoeld?

 • Leidinggevende
 • Teamleider
 • Ieder die inzicht in dit onderwerp wil hebben

 

Duur: 6 dagdelen ; locatie Helmond

Kosten: € 1295,00 (btw-vrijgesteld), inclusief arrangement

Deze training kan uiteraard ook incompay verzorgd worden.